Automatyka central wentylacyjnych

Opis automatyki wentylacji

Automatyka central wentylacyjnych. Wstęp

Układy sterowania dla instalacji wentylacji (klimatyzacji) pozwalają zapewnić właściwe parametry w pomieszczeniach przy minimalizacji zużycia energii przez:

Automatyka central wentylacyjnych. Algorytm nocnego przewietrzania

W okresie lata podczas wysokich temperatur, można zminimalizować koszt energii użytej do schłodzenia budynku przez zastosowanie algorytmu "Nocne przewietrzanie".
Funkcja ta, jest aktywowana w czasie nie użytkowania pomieszczeń. Pozwala na zrównoważenie zysków ciepła z dnia i akumulację chłodu w budynku.

Automatyka central wentylacyjnych. Zabezpieczenie przed zamrożeniem nagrzewnicy. Frost ogólne założenia

Centrale wentylacyjne (klimatyzacyjne) wyposażone w sekcję nagrzewnicy wodnej wymagają specjalnych układów zabezpieczających nagrzewnicę przed zamrożeniem przy ujemnych temperaturach zewnętrznych.

Automatyka central wentylacyjnych. Zabezpieczenie przed zamrożeniem nagrzewnicy za pomocą frosta na powietrzu

Układy zabezpieczające działającego na zasadzie kontroli temperatury powietrza za nagrzewnicą.