Zbiorczo - wszystkie opracowania

Sterowanie komfortem w pomieszczeniu. Wstęp

W pracy spędzamy większość naszego czasu. To co nas otacza wpływa bezpośrednio na nasze samopoczucie. Właściwe warunki środowiskowe sprawiają, że pracuje się nam dobrze. Z przyjemnością wykonujemy nasze zadania. Właściwy klimat przekłada się na nasze zdrowie. Dobrze zaprojektowana i wykonana instalacja jest oszczędna w eksploatacji.

Sterowanie komfortem w pomieszczeniu. Ogólne wymagania

Wymagania dla systemu sterowania instalacjami w pomieszczeniu należy poddać analizie i zdefiniować na kilku płaszczyznach.

Sterowanie komfortem w pomieszczeniu. Wymagania w ramach instalacji

Poniżej zdefiniowane są minimalne wymagania w odniesieniu do instalacji zapewniających komfort w pomieszczeniu.

Sterowanie komfortem w pomieszczeniu. Wymagania w ramach interface użytkownika

Poniżej zdefiniowane są minimalne wymagania w odniesieniu do interface użytkownika dla instalacji zapewniających komfort w pomieszczeniu.

Sterowanie komfortem w pomieszczeniu. Ogólne wymagania dla sterowników i elementów automatyki

Poniżej zdefiniowane są minimalne wymagania dla sterowników i elementów automatyki dla instalacji zapewniających komfort w pomieszczeniu.

Sterowanie komfortem w pomieszczeniu. Definicja trybów pracy dla budynku i instalacji

W materiale zdefiniowano tryby pracy dla budynku oraz tryby pracy dla pomieszczenia. Komfort, czuwanie, ekonomiczny, zabezpieczenie

Sterowanie komfortem w pomieszczeniu. Wpływ na tryb pracy

Opis w jaki sposób realizowane są tryby pracy pomieszczenia biurowego. Wpływ sterowań centralnych i wymuszeń lokalnych na stan instalacji.

Sterowanie komfortem w pomieszczeniu. Wynikowa wartość zadana dla trybów pracy przy klimatyzacji. Komfort, czuwanie, ekonomiczny, zabezpieczenie

Wynikowe wartości temperatury zadanej dla grzania i chłodzenia powinny być wyliczane w zależności od trybu pracy na podstawie danych ustawionych w centralnym systemie BMS, danych zaprogramowanych lokalnie w sterowniku, odchyłki na lokalnym zadajniku, kompensacji od temperatury zewnętrznej.

Sterowanie komfortem w pomieszczeniu. Klimatyzacja, budowa klimakonwektora wentylatorowego (fan-coil)

Klimakonwektor jest to urządzeniem grzewczo-chłodnicze, które odpowiada za utrzymania optymalnej temperatury w pomieszczeniu (w zależności od opcji również za usunięcie nadmiaru wilgoci).

Automatyka central wentylacyjnych. Wstęp

Układy sterowania dla instalacji wentylacji (klimatyzacji) pozwalają zapewnić właściwe parametry w pomieszczeniach przy minimalizacji zużycia energii przez:

[12  >>