Sterowanie komfortem w pomieszczeniu. Ogólne wymagania

Wymagania dla systemu sterowania instalacjami w pomieszczeniu należy poddać analizie i zdefiniować na kilku płaszczyznach.

Wymagania dla systemu sterowania instalacjami w pomieszczeniu należy poddać analizie i zdefiniować na kilku płaszczyznach. Dla każdego obszaru należy określić szczegóły jakie powinny zostać spełnione. Jako minimum należy przyjąć do analizy obszary wymienione poniżej. Każdy budynek oraz każda instalacja powinna być rozpatrywana indywidualnie z uwzględnieniem zmian jakie zachodzą w nowoczesnych technologiach i z wpływem na pozostała systemy oraz koszty. W projekcie, realizacji i algorytmach należy uwzględnić efektywne sterowania. Instalacja powinna zostać wykonana przy użyciu materiałów o wysokiej jakości zapewniając bezawaryjną pracę w okresie kilku lat. Zalecany przez Odbiory.pl minimalny okres gwarancji dla systemu 3 lata.

Ogólne minimalne wymagania dla systemu sterowania komfortem w pomieszczeniu należy rozpatrzyć i zdefiniować :

- w ramach instalacji, które są dostępne w pomieszczeniu,

- w ramach interface dostępnego dla użytkownika w pomieszczeniu

- dla elementów automatyki i infrastruktury w pomieszczeniu

- w zakresie wykorzystania infrastruktury obiektowej

- w zakresie wpływu na koszty

Ogólne wymagania dla systemu sterowania komfortem w pomieszczeniu

Rysunek 2 Obszary wymagające zdefiniowania wymagań dla systemu komfortu w pomierzeniu

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiować czy w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać utwór lub jego fragmenty bez zgody autora

  • Written by: Kazimierz Palutkiewicz
  • sobota, 03 marzec 2018